Uppdragsutbildning

Stärk företagets och verksamhetens kompetens tillsammans med Högskolan på hemmaplan Vi erbjuder uppdragsutbildningar inom en rad olika områden med hög kvalité. Högskolan på hemmaplan genomför utbildningar efter beställarens behov och anpassar innehåll, gruppstorlek och upplägg efter era önskemål. Vi kommer gärna ut på företagsbesök om ni har funderingar och önskemål kring uppdragsutbildning.

Förfrågan om uppdragsutbildninglänk till annan webbplats

Exempel på tidigare och pågående uppdragsutbildningar:

 • Teknisk engelska
 • Arbetsledning och ledarskap
 • Miljö och kvalité
 • CAD/CAM
 • SolidWorks
 • Exel-grund
 • Svenska som andraspråk
 • Palliativ vård
 • Hemsjukvård
 • HLR-barn
 • Introduktionskurs i pedagogiskt arbete
 • El-utbildning
 • Service och bemötande
 • Livsmedelshygien


Kontaktpersoner

Anette Hast, utbildningssamordnare HPH
Telefon 0371-819 54
E-post anette.hast@edu.gislaved.se

Emma Hermanson, Bitr rektor vid CLL med ansvar för HPH
Telefon 0371-819 60
E-post emma.hermanson@edu.gislaved.se

Sidan uppdaterades senast: