Program

I våra program läser du ett färdigt paket med kurser där du utbildar dig till ett yrke. Alla program är på heltid. Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information.

Ansök till vuxenutbildningen öppenlänk till annan webbplats se repektive program

Restaurang och livsmedel

Start hösten 2021

Ansökan öppnar 14 juni-16 juli

 

Lärlingsutbildning med antagning varje termin.Utbildningen motsvarar tre terminers studier på heltid.Det har ingen betydelse vilken termin man startar, baspaketen är olika för varje termin, de bygger inte på varandra men man ska ha totalt 3 baspaket.

Det finns fyra olika inriktningar att välja mellan:

• Kök

• Servering och drycker

• Bageri och konditori

• Färskvaror, delikatess och catering

När du söker så rangordna alternativ 1, 2, 3 och 4

Efter baspaketen är man en dag i skolan och fyra dagar på lärlingsplatsen.

Viktigt att tänka på

Du måste kunna ta dig fram och tillbaka till lärlingsplatsen på egen hand, det kan innebära sen kväll, tidig morgon samt helger.Bageri elever börjar kl. 04:00 på morgonen

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

Kontaktpersoner
Lärare Padma Lagvine Vullings
E-post padlav@edu.gislaved.se
Telefon 0725-76 28 32

Studie och yrkesvägledare
Cecilia Lindetorp
Telefon 0371-819 20
E-post cecilia.lindetorp@edu.gislaved.se

Amanda Skogström
Telefon 0371-485 165
E-post amanda.skogstrom@edu.gislaved.se

Kurser

Baspaket gul: HT20Kurs

Kurskod

Poäng

Livsmedel- och näringskunskap

LIVLIV01

100

Frukost- och bufféservering

SERFRU0

100

Baspaket röd: VT21Kurs

Kurskod

Poäng

Drycker och ansvarsfull alkoholservering

DRYDRC0

100

Mat- och dryck i kombination

MACMAT0

100

Baspaket blå: VT20Kurs

Kurskod

Poäng

Hygien

HYGHYG0

100

Service och bemötande

SEVSV01

100


Vård och omsorg

Start 2022

Ansökan öppen 8 november-15 december


Vill du arbeta med människor?

Vård och omsorgsutbildningen syftar till att ge grundläggande kunskaper i arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg.

Under utbildningen ingår arbetsplatsförlagt lärande, APL, där ingår även kväll- och helgtjänstgöring. Den arbetsplatsförlagda delen utgör en viktig del i utbildningen och ger förutsättningar för en integrering och en djupare förståelser av de olika kunskapsområden som ingår i tbildningen. Efter avslutad utbildning är du behörig att söka arbete som undersköterska. Val av yrkesinriktning görs under utbildningens gång.

Förkunskapskrav

Godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

I ansökan anges kurskod VOU, detta innebär att du läser hela kurspaketet dvs termin 1, 2 och 3.

Kontaktpersoner
Lärare Cecilia Sand
E-post cecilia.sand@edu.gislaved.se
Telefon 0371-819 50

Studie och yrkesvägledare
Cecilia Lindetorp
Telefon 0371-819 20
E-post cecilia.lindetorp@edu.gislaved.se

Amanda Skogström
Telefon 0371-485 165
E-post amanda.skogstrom@edu.gislaved.se

Kurser

Termin 1

start vt2022


Kurs

Kurskod

Poäng

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Medicin 1

MEDMED01

150

Vård- och omsorgsarbete 1

VÅRVÅR01

200

Samhällskunskap 1a1

SAMSAM01a1

50

Ork vård

ORKVOU


APL 4 veckor


Termin 2Kurs

Kurskod

Poäng

Etik och människans livsvillkor

MÄNETI0

100

Psykologi

PSKPSY01

50

Specialpedagogik 1

SPCSPE01

100

Vård- och omsorgsarbete 2

VÅRVÅR02

150

Vård- och omsorg vid demenssjukdom

GERVÅR0

100

APL 4 veckor


Termin 3Kurs

Kurskod

Poäng

Alt.1 Akutsjukvård

SJUAKU0

200

Alt. 2 Äldres hälsa och livskvalitet

GERÄLD0

200

Palliativ vård

SJULIN0

100

Psykiatri

PSYPSY01

100

Vård och omsorg specialisering

VADVAD00S

100

APL 4 veckorSidan uppdaterades senast: 2021-04-14