Studie- och yrkesvägledning

Kommunens studie- och yrkesvägledare är till för dig som vill diskutera dina framtida studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledarna finns i respektive skolform från grundskolan upp till vuxenutbildningen. Har du som elev eller vårdnadshavare frågor så är det bara att höra av dig till studie- och yrkesvägledarna.

Målsättningen med vägledningen är:

  • att ge individen ett bättre beslutsunderlag för sitt val
  • att ge individen en ökad självinsikt
  • att ge individen ökade kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära

Kommunens samtliga grundskolor och gymnasium arbetar efter ett politiskt fastställt ramverk som kallas för modern arbetslivsorientering (MOA). Det innebär ett systematiskt arbetssätt för samverkan mellan skolan och arbetslivet. Arbetet syftar till att ge eleverna de kunskaper och lärdomar som behövs för att göra väl underbyggda val i sina fortsatta studie- och yrkesval.

Läs mer om modern arbetslivsorientering (MOA) och samarbetet skola-arbetsliv.

Sidan uppdaterades senast: