Modersmål

Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet att få utveckla och använda sitt språk, både det svenska språket och sitt modersmål. I dagsläget är det nästan 20 % bland kommunens elever som undervisas i sitt modersmål cirka en timme per vecka.

Modersmålsundervisning får anordnas:

  • som språkval i grundskolan och specialskolan
  • som elevens val, eller
  • utanför den garanterade undervisningstiden.

Huvudmannen, alltså Gislaveds kommun, är skyldig att anordna modersmålsundervisning om

  • det finns minst fem elever som har samma modersmål,
  • dessa elever önskar att få undervisning i språket, och
  • det finns en lämplig lärare.

Vuxna hänvisas till SFI (svenska för invandrare).

Mer information om modersmål finns på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Ansökan

Om du har ett annat modersmål än svenska kan du ansöka om modersmålsundervisning. Ta kontakt med rektor på din skola för att få mer information. 

Sidan uppdaterades senast: