Sörgårdsskolan, Gislaved

Sörgårdsskolan är en F-3 skola belägen i södra delen av Gislaveds tätort. Skolan har 265 elever som är fördelade i fyra årskurser från förskoleklass till årskurs 3. I varje årskurs finns det tre paralleller. På skolan finns det idag fem fritidshemsavdelningar.

Förskoleklass

Till förskoleklassen kommer barnen som sexåringar för att ingå i en verksamhet som kan beskrivas som en mix av förskolans och skolans arbetssätt och metodik. Lek, skapande och utforskande är fortfarande viktiga delar, men barnen tränar också på att arbeta mera strukturerat efter ett enkelt arbetsschema. På så sätt blir förskoleklassen en bro mellan förskolan och skolan. Vår verksamhet styrs av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Länk till annan webbplats.

Vårt motto är: Lek och lär med liv och lust!

Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn som är inskrivna i verksamheten. För oss är det viktigt att alla ska känna sig trygga, få möjlighet till meningsfull fritid och framför allt att ha roligt och trivas tillsammans. Vår verksamhet styrs av läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem Länk till annan webbplats., och allmänna råd för fritidshem Länk till annan webbplats..

Vårt uppdrag är att bidra till att barnen utvecklas till trygga, kloka, glada och ansvarsfulla individer.

Grundskola

Till Sörgårdsskolan kommer eleverna för att lära sig att bli demokratiska medborgare. Vi vill att de lämnar oss med mycket goda kunskaper, en tro på sig själva och framtiden! Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller skolutveckling som baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Skolan ska vara en mötesplats med meningsfullt lärande.

Sidan uppdaterades senast: