Klockargårdskolan

Klockargårdskolan, Broaryd

Klockargårdskolan är en liten landsbygdsskola med tillhörande fritidshem som ligger naturskönt vid Hestrasjön. Totalt går det cirka 80 elever på skolan.

Broaryd är beläget cirka 15 km sydväst om Smålandsstenar. Skolan är åldersintergrerad årskurs F-6 skola med fritidshem där alla känner alla, både barn och vuxna. Detta bidrar till en trygg miljö där alla barn är allas ansvar. Vi vill att våra barn och elever ska trivas, ha roligt, utvecklas och växa. Vårt naturnära läge med skog och vatten inbjuder till ett utforskande arbetssätt. För allas skull arbetar vi kreativt med en lagom mix av nytänkande och beprövad erfarenhet.

Alla elever ska ges möjlighet att lyckas. Vi arbetar med kooperativt lärande för att alla elever ska vara delaktiga, uppleva motivation och engagemang i sitt lärande. På vår skola är det viktigt att alla, både elever och vuxna, trivs och känner arbetsglädje. Skolan deltar i trivselprogrammet (TL), som är ett program för ökad aktivitet i undervisning, på rasterna och inkludering i skolan. Målet med programmet är bland annat att öka trivsel och att bygga goda vänskapsrelationer.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Eva-Lena Wass

Ring Klockargårdskolans fritidshem 0371-818 38

Besöksadress:
Kyrkvägen 4, Broaryd

Sidan uppdaterades senast: