Bureskolan

Bureskolan, Burseryd

Bureskolan är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. På skolan finns det cirka 125 elever. Skolan ligger i Burseryd i sydvästra hörnet av kommunen, och har nära till naturen.

Alla elever ska ges möjlighet att lyckas. Vi arbetar med kooperativt lärande för att alla elever ska vara delaktiga, uppleva motivation och engagemang i sitt lärande. På vår skola är det viktigt att alla, både elever och vuxna, trivs och känner arbetsglädje. Skolan deltar i trivselprogrammet (TL), som är ett program för ökad aktivitet i undervisning, på rasterna och inkludering i skolan. Målet med programmet är bland annat att öka trivsel och att bygga goda vänskapsrelationer.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Lena Gudmundsson

Ring skolsköterska 0371-818 74

Ring Bureskolans fritidshem 0371-818 31

Besöksadress:
Skolgatan 2, Burseryd

Sidan uppdaterades senast: