Skeppshults förskola

I Skeppshult finns det en förskola med tre avdelningar. Barnen är från 1 till 6 år. Vi finns i samma byggnad som skolan. Vi har en stor härlig utegård.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig trygg och lärorik för alla barn som deltar. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära är ledord i vår verksamhet.

Kontaktinformation (direktkontakt)

Rektor Marie Blomqvist

Ring Skeppshults förskola, avdelning Ängen 1-3 år: 0371-818 44
Ring Skeppshults förskola, avdelning Sköldpaddan 3-4 år: 0371-818 11
Ring Skeppshults förskola, avdelning Grodan 4-6 år: 0371-818 11

Besöksadress:
Storgatan 1, Skeppshult

Sidan uppdaterades senast: