Elevhälsa

Elevhälsa ska finnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande, och elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

Varje skola i kommunen har sitt eget elevhälsoteam. Det är rektor som leder arbetet i elevhälsoteamet. I teamet ingår även skolsköterska, kurator, specialpedagog och i vissa fall studie- och yrkesvägledare. Skolläkaren arbetar med alla elevhälsoteam och vid behov tillkommer den psykologiska insatsen.

Kontakta skolsköterska

Kontaktuppgifter till skolsköterska finns på respektive skolas webbplats.

Länk till grundskolornas egna webbplatser.

Länk till Gislaveds gymnasiums webbplats.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2020-12-29