Byggnadsvårdsrapporter

Här redovisas rapporter över kulturhistoriskt intressanta byggnader och miljöer som har varit föremål för olika byggnadsantikvariska insatser.


Användarrättigheterna till följande rapporter tillhör Jönköpings läns museum. Rapporter läggs till efter hand. I vissa fall finns inte rapporten tillgänglig som pdf-fil, en del av dem finns i tryckt form hos kulturkontoret. Kontakta oss om du är intresserad så försöker vi hjälpa till!

2020

2020:26 Södra Hestra kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. Södra Hestra socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift Pdf, 1.4 MB.

2020:25 Sandviks kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. Sandviks socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift Pdf, 1.4 MB.

2020:24 Gryteryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. Gryteryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift Pdf, 1.8 MB.

2020:23 Burseryds kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. Burseryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift Pdf, 2.5 MB.

2019

2019:30 Öreryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med invändiga förändringar, Öreryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift Pdf, 3.3 MB.

2019:26 Våthults kyrkogård.Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan.Våthults socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift Pdf, 2.4 MB.

2019:25 Ås kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan, Ås socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift Pdf, 7.8 MB.

2019:22 Reftele kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift Pdf, 3.9 MB.

2019:21 Kållerstads kyrkogård. Kulturhistorisk inventering och förslag till bevarandeplan. Kållerstads socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö Pdf, 2.6 MB.
stift Pdf, 2.6 MB.

 

2018

2018:23 Godsmagasinet i Reftele.Dokumentation av magasinet. Ölmestad 2:12. Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

2017

2017:10 Lövås 8:5, Scandinavian Raceway. Karakterisering och beskrivning. Anderstorps socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

2017:12 Anderstorps kyrkogård. Kulturhistorisk gravinventering och förslag till bevarandeplan. Anderstorps socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift. Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2017:15 F.d. Däckfabriken i Gislaved. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning av fastigheten Göta 2. Gislaveds tätort i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

2016

2016:13 Öreryds gamla missionshus. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig restaurering. Öreryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län Pdf, 2.1 MB.

2016:21 Södra Hestra kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med demontering av bänkar. Pdf, 8.1 MB, öppnas i nytt fönster.

2015

2015:14 Bölaryds kvarn och såg. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fasad, Bölaryd 1:68. Villstad socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Pdf, 3.5 MB.

2015:28 Anderstorps kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ommålning av bänkar m.m. Anderstorps socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift. Pdf, 4.4 MB.

2015:38 Ås kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av koppartak och målning av takfot. Ås socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län, Växjö stift Pdf, 8 MB.

2014

2014:01 Södra Hestra kyrka Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga puts- och måleriarbeten

2014:05 Kållerstads kyrka Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig takomläggning

2014:06 Burseryds kyrkogård Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund

2014:07 Gryteryds kyrkogård Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund

2014:08 Södra Hestra kyrkogård Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. Antikvarisk medverkan i samband med ny askgravlund

2014:31 Båraryds kyrka Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster. Antikvarisk medverkan i samband med tillgänglighetsförbättrande åtgärder

2014:32 Stengårdshults kyrka Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster. Antikvarisk medverkan i samband med utvändig ommålning

2013

2013:7 Kållerstads kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med restaurering av fönster. Kållerstads socken Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

2013:8 Antikvarisk medverkan. Ås kyrka. Omläggning av spirans yttertak. Ås socken Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster..

2013:43 Torpet Lundabo. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av torpet Lundabo på Gislaved 1:27. Pdf, 757.9 kB, öppnas i nytt fönster.

2013:44 Hensnässtugan. Kulturhistorisk dokumentation och bedömning av Hensnässtugan. Gryteryds socken. Pdf, 539.5 kB, öppnas i nytt fönster.

2013:46 Gislaveds kommunhus. Kulturhistorisk karakterisering och bedömning Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

2012

2012:52 Öreryds kyrka. Omläggning av tornets plåttak. Öreryds socken

2012:42 Gislaveds hembygdsgård. Utvändig restaurering av Orrastugan. Båraryds socken

2012:34 Våthults kyrka. Installation av larm i Våthults kyrka. Våthults socken

2012:33 Våthults kyrka. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthults socken

2012:13 Bölaryds såg. Reparation av rötskador i golv och tak Pdf, 656.2 kB, öppnas i nytt fönster.. Villstads socken

2012:04 Stengårdshults kyrka. Utvändig restaurering av kyrkobyggnaden och klockstapeln Pdf, 591.6 kB, öppnas i nytt fönster.. Stengårdshult socken

2011

2011:42 Öreryds kyrkogård. Anläggande av askgravplats. Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster. Öreryds socken

2011:34 Gyllenfors kyrkogård. Byte av stolpbelysning Pdf, 895.5 kB, öppnas i nytt fönster.. Båraryds socken

2010

2010:83 Norra Hestra gamla skola. Byggnadshistorik. Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster. Norra Hestra socken

2010:77 Norra Hestra hembygdsgård. Byte av fönster m.m. Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. Norra Hestra socken

2010:74 Rumpebolsstugan. Utvändig restaurering Pdf, 373.6 kB, öppnas i nytt fönster., Gryteryds socken

2010:58 Våthults kyrka och klockstapel. Omläggning och översyn av spåntak Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster., Våthults socken

2010:52 Valdshults kyrka. Fasadrestaurering och målning av plåttak Pdf, 850.1 kB, öppnas i nytt fönster., Valdshults socken

2010:42 Öreryds kyrka. Ommålning av fasader och fönster Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster., Öreryds socken

2010:27 Anderstorp kyrka. Restaurering av skiffertak Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.. Anderstorps socken

2010:15 Båraryds kyrka. Installation av ny ljudanläggning Pdf, 244 kB, öppnas i nytt fönster.. Båraryds socken

2009

2009:97 Stengårdshults kyrka. Invändig restaurering, Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster. Stengårdshults socken

2009:73 Öreryds kyrka. Omtäckning av plåttak Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster., Öreryds socken

2009:68 Villstads kyrka. Restaurering av tornkulor Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster., Villstads socken

2009:63 Södra Hestra kyrka. Ny drivning av tornuren, Pdf, 14.2 MB, öppnas i nytt fönster. Södra Hestra socken

2009:33 Omläggning av skiffertak på Sandviks kyrka Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster., Sandviks socken

2009:25 Murverk i Sandvik Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster., Sandviks socken

2008

2008:04 Burseryds Tråddrageri & Spikfabrik Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster., Burseryds socken

2007

2007:130 Gryteryds kyrka, Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. Gryteryds socken

2007:123 Anderstorps kyrkogård och ödekyrkogård Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster., Anderstorps socken

2007:115 Kållerstads kyrkogårdar Pdf, 5.4 MB, öppnas i nytt fönster., Kållerstads socken

2007:114 Ås kyrkogårdar Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster., Ås socken

2007:113 Reftele kyrkogård Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster., Reftele socken

2007:112 Gryteryds kyrkogård Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster., Gryteryds socken

2007:111 Sandviks kyrkogård, Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. Sandviks socken

2007:110 Burseryds kyrkogård Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster., Burseryds socken

2007:109 Södra Hestra kyrkogård, Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster. Södra Hestra socken

2007:108 Smålandsstenars kyrkogård Pdf, 4.4 MB, öppnas i nytt fönster., Villstads socken

2007:107 Villstads kyrkogård Pdf, 6.7 MB, öppnas i nytt fönster., Villstads socken

2007:99 Bosebo kyrkogård Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster., Bosebo socken

2007:98 Våthults kyrkogård Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster., Våthults socken

2007:97 Gyllenfors kyrkogård Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster., Båraryds socken

2007:96 Båraryd kyrkogård, Pdf, 5.9 MB, öppnas i nytt fönster. Båraryds socken

2007:95 Södra griftegården i Gislaved Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster., Båraryds socken

2007:94 Gislaveds kyrkogård Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster., Båraryds socken

2006

2006:113 Ås kyrka, Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. Ås socken

2006:112 Kållerstads kyrka, Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster. Kållerstads socken

2006:105 Reftele kyrka, Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster. Reftele socken

2006:76 Villstads kyrka Pdf, 963.9 kB, öppnas i nytt fönster., Villstads socken

2006:56 Sandviks kyrka, Restaurering av glasmålningar i koret Pdf, 6.2 MB, öppnas i nytt fönster., Sandviks socken

2006:42 Södra Hestra kyrka Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster., Södra Hestra socken

2006:41 Sandviks kyrka Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster., Sandviks socken

2006:35 Villstads kyrka, Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster. Villstads socken

2006:29 Anderstorps kyrka Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster., Anderstorps socken

2006:09 Gryteryds kyrka, Pdf, 3.5 MB, öppnas i nytt fönster. Gryteryds socken

2005

2005:52 Datering av Våthults kyrka, Våthults socken Pdf, 546.8 kB.

2005:51 Burseryds kyrka Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster., Burseryds socken

2005:48 Timmershult 1:15 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster., Gryteryds socken

2005:36 Gryteryds kyrka Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster., Gryteryds socken

2005:17 Villstads kyrka Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster., Villstads socken

2005:02 Stengårdshults kyrka, Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster. Stengårdshults socken

2004

2004:22 Våthults kyrka, Våthults socken

2004:21 Gyllenfors kapell, Anderstorps socken

2004:20 Gislaveds kyrka, Båraryds socken

2004:19 Båraryds kyrka, Båraryds socken

2004:15 Linbastan på Rosendal 1:7 Pdf, 1.2 MB., Villstads socken

2004:09 Rosendal 1:7, Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster. Villstads socken

2002

2002:09 Burseryds kyrka, Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. Burseryds socken

2002:01 Kållerstads kyrka, Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster. Kållerstads socken

2001

2001:04 Valdshults kyrka, restaurering av yttertak Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster., Valdshult socken

1999

1999:10 Villstads kyrka Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster., Villstads socken

1998

1998:30 Gislaveds kyrka Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster., Båraryds socken

1998:26 Båraryds kyrka Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster., Båraryds socken

1996

1996:01 Acrimo Sverige AB fd Metallhyttans AB, Pdf, 4.7 MB, öppnas i nytt fönster. Anderstorps socken

1994

1994:15 Båraryd, fotodokumentation över takarbeten, Båraryds socken

1993

1993:04 Villstads kyrkstallar, Villstads socken

Sidan uppdaterades senast: