Nybron

Byggnadsminnen

De mest värdefulla byggnaderna ur ett kulturhistoriskt perspektiv

I Gislaveds kommun finns fyra byggnadsminnenlänk till annan webbplats.
Landshövding Minoo Akhtarzand invigde det senaste byggnadsminnet, Nybron i Båraryd, den 12 september 2010.

Nybron i Båraryd

Nybron uppfördes 1914 av dåvarande AB Skånska Cementgjuteriet för en länsväg över Nissan några kilometer norr om Gislaved. För några år sedan ersattes Nybron av en ny bro något längre uppströms i Nissan.

Bron uppmärksammades i samband med en riksomfattande kulturhistorisk inventering av äldre broar i slutet av 1990-talet. Inventeringen var ett samprojekt mellan dåvarande Vägverket och Banverket. De inventerade broarna typologiserades och delades in i elva huvudgrupper. Nybron värderades högst i huvudgruppen Balkbroar av armerad betong. Nybron var alltså landets främsta representant för den aktuella brogruppen. Konstruktionsmaterialet armerad betong hade börjat användas inom brobyggandet bara några år före 1914 och därför utgör bron ett utmärkt exempel på den tekniska nivån brobyggandet befann sig på vid denna tid.

Landshövding Minoo Akhtarzand

Landshövding Minoo Akhtarzand skruvar fast byggnadsminnesskylten på Nybron i Båraryd.

Hökabo soldattorp

Ett annat byggnadsminne är soldattorpet Hökabo norr om Häljarp i Kållerstads socken. Detta torp uppfördes år 1710 och tillhörde rote nummer 83 vid Norra Västbo kompani, Jönköpings regemente.

Själva torpet är en enkelstuga av timmer med förstuga, storstuga, kök och skrubb. Det flacka takfallet med sina breda vindskivor visar att taket en gång varit täckt med näver och torv. Den gamla ryggåsstugan är en av få i länet bevarade i ursprungligt skick.

Hökabo soldattorp

Reftele tingshus

Reftele och Ölmestad har långa anor som tingsplatser för Västbo härad. I Reftele är tingshuset byggnadsminnesförklarat. Tingshuset stod färdigt 1903 och är byggnadsminne sedan 1979.

Hembygdsgården i Norra Hestra (f.d. skolhus)

Det gamla skolhuset i Norra Hestra kyrkby byggnadsminnesförklarades 1998. Huset är hembygdsgård för Norra Hestra hembygdsförening.

Skolhuset N Hestra

Sidan uppdaterades senast: