Våthults kyrka.

Våthults kyrka.

Våthults socken

Om socknen

Våthults socken stavades "Watahult" år 1350 och har namn efter en bebyggelse. I norr gränsar socknen till Sjötofta i Västergötland och i öster till Båraryd. I söder har Våthult gräns till Villstads socken och i väster till Bosebo socken.

År 1825 hade Våthults socken 385 invånare och 1864 hade befolkningen ökat till ca 520 personer. Kyrkan är medeltida och den äldsta bevarade i Gislaveds kommun. Kyrkan är troligen uppförd efter år 1192. Denhar en dopfunt, daterad till cirka år 1200.

Arkeologi

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings länPDF (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

Byggnadsvård

2012:34 Våthults kyrka, Våthults sockenPDF

2012:33 Våthults kyrka, Våthults sockenPDF

2010:58 Våthults kyrka och klockstapel. Omläggning och översyn av spåntak, Våthults sockenPDF

2007:98 Våthults kyrkogård, Våthults sockenPDF

2005:52 Datering av Våthults kyrka, Våthults sockenPDF

2004:22 Våthults kyrka, Våthults socken

Sidan uppdaterades senast: