Miljö vid Södra Hestra kyrka.

Miljö vid Södra Hestra kyrka.

Södra Hestra socken

Om socknen

Sockennamnet förekommer första gången år 1310 ("Hestrom") och kommer av namnet på en äldre bebyggelse. Tillägget "Södra" infördes 1885.

I väster gränsar Södra Hestra mot Hallandssocknen Kinnared, samt mot Gryteryd. I norr och öster har man gräns mot Sandvik, Burseryd och Villstad, medan Långaryd gränsar i söder. År 1805 fanns 842 invånare i socknen och 1859, 1282 personer. Kyrkan är en stenkyrka uppförd omkring 1830, men den ska ha haft föregångare i både trä och sten.

Arkeologi

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings län Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster. (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2008:93 Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård. Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård, Södra Hestra socken Pdf, 992.7 kB, öppnas i nytt fönster.

2006:20 Efter stormen. Dokumentation och återställning av stormskadade forn- och kulturlämningar, Burseryd, Sandvik, Södra Hestra & Villstads socknar Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1997:2 Inför planerad grustäkt på fastigheten Önna 1:4, 1:5 och 1:6, Södra Hestra socken Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

1988:2 Fornlämning 31, S Hestra sn, Bro 1:9 (Bröttjaryd). En arkeologisk provundersökning, Södra Hestra socken Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Byggnadsvård

2014:08 Södra Hestra kyrkogård. Södra Hestra socken Pdf, 8 MB.

2014:01 Södra Hestra kyrka, Södra Hestra socken Pdf, 5.3 MB.

2009:63 Södra Hestra kyrka. Ny drivning av tornuren, Södra Hestra socken Pdf, 13.8 MB, öppnas i nytt fönster.

2007:109 Södra Hestra kyrkogård, Södra Hestra socken Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

2006:42 Södra Hestra kyrka, Södra Hestra socken Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: