Anderstorps kyrka

Anderstorps kyrka

Anderstorps socken

Om socknen

Anderstorps socken omnämns 1435 ("Anderstorppa sokn"). I norr och öster gränsar Anderstorp mot Källeryd, Gnosjö och Kulltorp (alla i Gnosjö kommun), medan man i sydost gränsar mot Bredaryd i Värnamo kommun. Reftele socken gränsar i söder och Båraryds socken finns i väster.
År 1817 fördes Lövås by, som tidigare hört till Reftele, till Anderstorps socken.

1810 hade socknen 647 invånare, en siffra som 1856 ökat till 905 personer.
Tidigare gick sockengränsen mot Båraryd i Nissan. Gyllenfors bruk som grundades 1743 låg förr i Anderstorps socken. Detsamma gällde Henja by.

Den nuvarande stenkyrkan är uppförd 1856 några hundra meter öster om en äldre kyrkplats med ödekyrkogård. Här har minst två föregångare till dagens kyrka legat.

Arkeologi

2011:27 Vindkraft vid Norra Bohult. Arkeologisk utredning inför vindkraftsetablering inom fastigheten Norra Bohult 1:2 m.fl., Anderstorps sockenPDF

2009:64 Inventering efter stormen Gudrun, etapp III. Inventering av stormskadade forn- och kulturlämningar, Jönköpings länPDF (berör alla socknar i Gislaveds kommun)

2009:38 Mesolitiska och neolitiska landskapsrum. Arkeologiska undersökningar av stenålderns boplatser i Jönköpings länPDF (gäller Anderstorp, Båraryd, Reftele och Ås socknar)

2005:27 Historisk kolning och förhistorisk odling. Inför ny sträckning och ombyggnad av länsväg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknarPDF

2003:63 Sökschaktsgrävning och kartering. I samband med ny sträckning av väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknarPDF

2003:47 Kulturhistorisk förstudie. Gasprojekt Mellansverige. Från Segerstad i Gislaveds kommun till Torsvik i Jönköpings kommunPDF (gäller Anderstorp och Reftele socknar)

2001:09 Från Tronebo till Gislaved — inför byggnation av naturgasledning, Anderstorp, Båraryd, Reftele & Villstads socknarPDF

2000:29 Fossil åkermark och boplatslägen. Inför planerad gasledning från Hyltebruk till Gislaved, Anderstorp, Reftele & Villstads socknarPDF

1998:33 Från Sydamerika till Värnamo — inför planerad gasledning, Anderstorp, Reftele, Villstad, Kärda & Värnamo socknarPDF

1995:15 Arkeologisk delundersökning av en ca 9 000 år gammal stenåldersboplats i Anderstorp, Småland, Anderstorps sockenPDF, textdel respektive bilagorPDF

1995:2 Kulturhistorisk förstudie av planerad sträckning för väg 604 mellan Anderstorp och Hyltan, Anderstorp & Gnosjö socknarPDF

1994:3 Rv 27 — förbi Gislaved. Kulturhistorisk förstudie av Henja och Hult byar, Anderstorp & Båraryds socknarPDF

Byggnadsvård

2010:27 Anderstorp kyrka. Restaurering av skiffertak. Anderstorps sockenPDF

2007:123 Anderstorps kyrkogård och ödekyrkogård, Anderstorps sockenPDF

2006:29 Anderstorps kyrka, Anderstorps sockenPDF

1996:01 Acrimo Sverige AB fd Metallhyttans AB, Anderstorps sockenPDF

Sidan uppdaterades senast: 2021-01-11