Gislaveds hembygdsgård

Gislaveds hembygdspark

Gislaveds hembygdspark ligger i samhället norra del, ca 500 meter norr om Gislaveds kyrka och består av ett tiotal byggnader.
Den så kallade Tingstensstugan är uppförd på platsen år 1845 men är senare tillbyggd. 
Orrastugan med ytterpanel från 1800-talets mitt, är ursprungligen uppförd som undantagsstuga till Gislaveds gamla gästgiveri. Stugan låg bakom nuvarande hotell Nissastigen men flyttades till hembygdsparken 1961. Bottenvåningen är inredd som boendemiljö medan vindsvåningen har ett skolmuseum i västra rummet och textilberedningsredskap i östra rummet.
Väståkrastugan från 1700-talet är en enkelstuga med farstukammare och ryggås. Den flyttades hit 1848 från Singelsö.
Förutom dessa byggnader finns en kvarn, troligen från 1800-talets början, ett magasin  som kallas den Molanderska boden från 1855 samt ytterligare några mindre byggnader.
Samlingarna består av ca 600 föremål. Av större specialsamlingar kan nämnas skolsamlingen.
Intill parken ligger en domarring, en fornlämningstyp som av tradition sägs vara tingsplatser, även om vi idag vet att de är gravar.

Gislaveds hembygdsförening
Tomas Themar
Telefon: 0371-128 60

Sidan uppdaterades senast: 2020-12-21