Vandringsleder, tips och regler att ta hänsyn till

Allemansrätten ger alla rätt att vistas i naturen. Samtidigt innebär den en skyldighet att visa hänsyn gentemot markägare, växt- och djurliv och andra besökare. I naturreservaten gäller inte allemansrätten fullt ut.

Rör dig varsamt i naturen

Det är inte tillåtet att gå på mark som kan ta skada, till exempel åker med växande gröda. Ridning och cykling får bara ske om det inte orsakar skador. Det är förbjudet att köra motordrivna fordon i terrängen. Nedskräpning är förbjudet.

Övernatta utan att störa

Det är tillåtet att tälta kortvarigt utan markägarens tillstånd så länge det inte stör. I Fegens och Isabergs naturreservat är det bara tillåtet att övernatta på anvisade platser och högst två dygn i följd i Fegens naturreservat.

Var rädd om växter och djur

Det är tillåtet att plocka vilda bär, blommor och svamp men inte att bryta kvistar från levande träd och buskar. Hundar ska hållas under uppsikt och under tiden 1 mars–20 augusti får de inte springa lösa i marker där det finns vilt. I Isabergs naturreservat måste hundar alltid vara kopplade. I Fegens naturreservat finns områden med särskilda bestämmelser, bland annat fågelskyddsområden där man inte får vistas under tiden 1 april–31 juli.

Elda med försiktighet

Använd i första hand de iordningsställda eldplatserna. Ring 036-16 85 22 eller 0371-827 15 för information om eventuellt eldningsförbud. Inom Fegens och Isabergs naturreservat är eldning bara tillåtet på anvisade platser.

 

Sidan uppdaterades senast: