Söka bidrag på webben

Föreningar kan till exampel söka bidrag till drift och underhåll av föreningens lokaler, bidrag till investeringar eller ledarutbildningsbidrag.

Här finns information om de olika bidragen och hur man går till väga för att ansöka om dem.

Bidragsansökningar via webben

Alla bidragsansökningar ska ske via föreningsportalen Länk till annan webbplats.. Det digitala systemet förenklar för alla föreningar som tillhör fritid- och folkhälsonämndens ansvarsområde.

Ansökningsdatum för respektive bidrag;

  • Grundbidrag: senast 15 mars för en etablerad förening. Grundbidrag fungerar också som startbidrag. Nystartad förening kan söka grundbidrag när som helst under året.
  • Lokalt aktivitetsbidrag: senast 25 februari (avser aktiviteter 1/7-31/12) och 25 augusti (avser aktiviteter 1/1-30/6).
  •  Drog- och mobbningspolicy: senast den 15 mars.
  • Trafikpolicy: senast 30 november
  • Ledarutbildningsbidrag: senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs.
  • Lokalbidrag till förhyrda lokaler: senast 15 mars.
  • Driftbidrag till föreningsägda anläggningar: senast 15 mars.
  • Stort investeringsbidrag (avser ansökningar på 50 000 kr eller högre): senast 1november (avser ansökan för nästkommande år)
  • Litet investeringsbidrag (avser ansökningar upp till 50 000 kr): kan ansökas året runt och behandlas på fritidsnämndens nästkommande sammanträde.
  • Fritid- och folkhälsonämndens förfogande, kan sökas när som helst under året

För att söka bidrag digitalt krävs inloggningsuppgifter, kontakta kommunen för att få detta.

Logga in på föreningsportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: