Bilda och registrera förening

På den här sidan ges råd och tips till dig som funderar på att starta en förening.

Du kan också läsa om hur du går tillväga för att registrera din förening som bidragsberättigad i Gislaveds kommun.

Bilda en förening

I Sverige råder föreningsfrihet. Det innebär att alla kan bilda en förening utan tillstånd från myndigheterna. För att starta och komma igång med en ny förening kan det vara bra att få tips om hur man gör. Beroende på vilken typ av förening du vill starta kan det vara bra att inhämta råd från bl.a. följande organisationer: Riksidrottsförbundets råd och tips om hur man startar en idrottsförening.

Registrera en förening

För att en förening ska kunna ansöka om bidrag från fritid- och folkhälsonämnden krävs att föreningen har verksamhet för barn- och ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år och är registrerad som bidragsberättigad hos fritid- och folkhälsoförvaltningen.

Ansökan om registrering behandlas efter det att föreningen har inkommit med komplett ansökan på avsedd blankett. I ansökan ska anges föreningens namn, plus- eller bankgironummer, vilka som valts till styrelseledamöter och minst en revisor samt adresser, telefonnummer, e-postadress, antal bidragsberättigade medlemmar i åldern 7-25 år.

Till ansökan ska bifogas antagna stadgar, justerat protokoll där det framgår att stadgarna är antagna samt i förekommande fall, intyg från riks-/distriktsorganisation om upptagande i denna. Om föreningen har haft årsmöte, ska även fullständiga årsmöteshandlingar bifogas.

Ansökan om registrering kan göras under hela året. Vad som krävs av en förening för att få bidrag i Gislaved, förutom att vara registrerad som bidragsberättigad förening.

Sidan uppdaterades senast: