Vid halkolycka, skada på fordon eller annan skada

Om du vill anmäla en skada och begära ersättning av Gislaveds kommun lämnar du en skriftlig anmälan på avsedd blankett till oss. Blanketter finner ni på sidan under "Ladda hem".

Det är viktigt att det av anmälan framgår varför du anser att kommunen är orsak till skadan, samt var, hur och när skadan har uppstått. Ange också det belopp du begär ersättning för. Beloppet ska vara styrkt av medsända fakturakopior. Skicka din anmälan till:

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Du kan även skicka in din skadeanmälan via e-post till kommunen@gislaved.se

Ärendet överlämnas för handläggning till kommunens försäkringsmäklare eller försäkringsbolag

Glöm inte att anmäla skadan till ditt eget försäkringsbolag.

Sidan uppdaterades senast: