Gator

Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll av de kommunala gator och gång- och cykelvägar som finns i Gislaveds kommun. De flesta gator som finns inom tätorterna är kommunala gator. Genomfartsleder, med koppling till det allmänna vägnätet, ansvarar oftast Trafikverket för.

En stor mängd enskilda vägar finns också i kommunen. Dessa sköts för det mesta av en vägförening, vägsamfällighet eller annan samfällighetsförening.

På sidan om vägarbeten och framkomlighet kan du läsa om aktuella vägarbeten eller andra trafikstörningar och hur framkomligheten i kommunen är just nu.

Städning av gator och trottoarer

Sidan uppdaterades senast: