Synpunkter och klagomål, socialförvaltningen 

För oss på Socialförvaltningen är dina åsikter, tankar och synpunkter viktiga för att vi ska kunna förbättra vår verksamhet och där igenom även ge en så god service och omsorg som möjligt. Vi tar gärna emot positiva upplevelser och omdömen likaväl som negativ kritik.

Om du har synpunkter eller klagomål och har kommunicerat med
ansvarig för verksamheten men fortfarande inte känner dig nöjd går det bra att vända sig till Patientnämnden i länet eller i vissa fall direkt till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

Sidan uppdaterades senast: