Resor, färdtjänst och ledsagning

All färdtjänst hanteras av Jönköpings länstrafik

Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med egen bil, med buss eller tåg kan du ansöka om att få resa med färdtjänst. Färdtjänst är en form av kollektivtrafik. Det betyder att du precis som på bussar, tåg, flyg och båt reser tillsammans med andra resenärer.

Närtrafik är landsbygdens kollektivtrafik.

Om du bor på landsbygden utanför en tätort och har längre än 1 km till närmaste hållplats för linjetrafik har du möjlighet att åka Närtrafik.

Resor till hälso- och sjukvården.

För resor som ersätts av Regionen Jönköpings län, det vill säga resor till/från läkare, tandläkare, sjukgymnast, distriktssköterska och vid utprovning/hämtning av hjälpmedel, får inte färdtjänst användas.

Sidan uppdaterades senast: