Missbruk

Till socialtjänsten kan man vända sig och få hjälp om man har problem med alkohol, tabletter, spel eller narkotika eller är orolig över någon annans alkohol-, spel- eller drogvanor.

Enheten för vuxna ansvarar för personer över 20 år som söker råd, stöd och behandling för sina missbruks/beroendeproblem och även för personer med olika sociala problem. Handläggarna på vuxenenheten utreder behovet av stödinsatser för personer över 20 år med missbruks/beroendeproblematik. Enheten är även mottagningsinstans för andra typer av ärenden, där det ännu inte har etablerats någon stödkontakt eller det är oklart vart den hjälpsökande ska vända sig. Hjälpen kan utformas på olika sätt beroende på den enskildes situation. Vanligast är olika former av råd och stödinsatser. Det finns även möjlighet att förmedla vård och hjälp genom kontaktpersoner, individuella öppenvårdsprogram och behandlingshem.

Snäckan öppenvårdsmottagning

Socialtjänsten driver Snäckan öppenvårdsmottagning i Gislaved för människor med begynnande alkoholproblem, narkotikaproblem, spelproblem eller tablettberoende. Öppenvården är specialiserad på missbruk och ger stöd och rådgivning till kommuninvånare över 18 år som har ett riskbruk, missbruk samt till anhöriga. Anhörigstöd kan ges både enskilt och i grupp.

Besöken är kostnadsfria och besökare är garanterade fullständig anonymitet och sekretess. På öppenvårdsmottagningen finns kurator och beteendevetare/behandlare.

Ung Individ

Vid Ung individ erbjuds råd, stöd och behandling för ungdomar 13-25 år som kommer i kontakt med alkohol och/eller droger.

Trapphusboende och öppenvård

Socialförvaltningen har ett trapphusboende med 14 lägenheter där det erbjuds behandlinsinsatser. Det finns även öppenvårdsinsatser för människor med missbruksproblem. Insatserna fås efter utredning och beslut om insats av utredare vid enheten för vuxenstöd.

Kontaktinformation Snäckan öppenvårdsmottagning

Besöksadress:

Köpmangatan 20, Gislaved

Öppettider:

Mån 8.00-16.30
Tis-ons, fre 08.00-16.00
Tors 08.00-18.00

Sociala medier

Du är välkommen att komma in till oss med dina frågor. Det går alltid att ringa och vara anonym om du vill veta mer.

Kontaktinformation Ung individ - öppenvårdsmottagning för ungdomar

Besöksadress:

Köpmangatan 20, Gislaved.

Öppettider:

Mån-ons, fre 08.00-16.00
Tors 08.00-18.00

Sociala medier

På Instagram heter vi "ungindivid".

Sidan uppdaterades senast: