sociala kontakter

Social aktivering

Social aktivering kan ske i form av promenader eller social samvaro. Syftet ska vara att bryta isolering och bidra till mervärde.

Ledsagning

Ledsagning avser att medverka till att människor med bestående funktionshinder som inte utan hjälp kan delta i aktiviteter utanför hemmet, ska kunna bryta isolering och delta i samhället.

Läkar- och sjukhusbesök, tandläkare, fotvård och frisör

I första hand skall behovet tillgodoses genom sjukresa, färdtjänst eller närstående/anhörig. Vid behov av exempelvis hjälp med personlig omvårdnad eller vid särskilda skäl som ligger utanför länstrafikens åtagande vid färdtjänst- eller sjukresa kan ledsagare beviljas.

Sällaninköp

Med sällaninköp menas sådana inköp som sker sällan eller mer oregelbundet under året, exempelvis inköp av kläder och skor.

"Till/från"-aktiviteter

Dagliga aktiviteter kan exempelvis vara att ta sig till matsal och terapi. Ledsagning beviljas då du behöver hjälp vid exempelvis förflyttning med rullator eller rullstol och saknar förmåga att ta dig ut på egen hand.

Sidan uppdaterades senast: