Råd och stöd (LSS)

Insatsen råd och stöd kan innefatta stöd av kurator, psykolog, arbetsterapeut, logoped eller andra experter som har kunskap om hur det är att leva med en
funktionsnedsättning.

Kuratorsmottagningen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping ansvarar för rådgivning och annat personligt stöd. Mottagningens LSS-handläggare gör en
bedömning och beslutar om stöd. LSS-insatser är kostnadsfria.

Fyll i ansökan och skicka denna till:

LSS - råd och stöd, kuratorsmottagningen
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Sidan uppdaterades senast: