Personlig assistans (LSS)

Om du till följd av en funktionsnedsättning behöver hjälp och stöd för att klara de grundläggande behoven i det dagliga livet kan du ha rätt till personlig assistans. Till grundläggande behov räknas personlig hygien, på- och avklädning, måltider, kommunikation samt personlig kännedom. Om du har grundläggande behov i den omfattningen att du bedöms ha rätt till insatsen kan du även ha rätt till personlig assistans för dina andra personliga behov. Det kan exempelvis vara behov av tid för tillsyn, påminnelser och instruktioner eller hjälp med att träna, laga mat, utöva fritidsintressen eller annat som du behöver.

Du som är över 65 år kan inte söka om personlig assistans. Om du redan har personlig assistans får du ha den kvar så länge som behovet kvarstår.

Vad gör den personliga assistenten?

Den personliga assistenten ska ge dig ett personligt utformat stöd för att stärka din möjlighet till ett självständigt liv. Stödet ska ges av ett begränsat antal personer och det är viktigt att du som beviljas personlig assistans kan vara med och bestämma om ditt stöd i den mån du vill och klarar av. Det kan exempelvis handla om att vara med och bestämma om vem som ska vara din personliga assistent.

Var ansöker jag?

Du kan ansöka om personlig assistans hos två olika myndigheter; kommunen och Försäkringskassan. Om du varje vecka behöver hjälp mer än 20 timmar med dina grundläggande behov ska du vända dig till Försäkringskassan och ansöka om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). Kommunen anmäler till Försäkringskassan ifall det bedöms att dina grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka.

Vem utför assistansen

Du kan välja att låta kommunen, privata företag eller kooperativ att anställa personliga assistenter åt dig. Du kan också välja att själv bli arbetsgivare för dina assistenter.

Kostnad

Om du väljer att själv anordna assistansen alternativ låter ett privat företag eller kooperativ göra detta får du ersättning utifrån beviljad tid från kommunen eller Försäkringskassan. Det kostar dig därför inte någonting att ha personlig assistans. Däremot står du för kostnaden för dina egna resor och aktiviteter i samband med assistansen.

Gislaveds kommun som assistansanordnare

Gislaveds kommuns personliga assistenter hör till socialförvaltningens verksamhet IFO (Individ & familjeomsorg) och funktionsstöd.
Personlig assistans har ca 40-45 assistenter och ca 10 anhöriganställda, och jobbar med personlig assistans beslutade av kommunens LSS-handläggare eller av försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken (SFB).

Sidan uppdaterades senast: