Kontaktperson (LSS)

Du som har en funktionsnedsättning kan ha svårt att skapa och ha kvar sociala kontakter samt delta i fritidsaktiviteter och samhällslivet i övrigt. Som stöd till detta finns möjligheten att få en kontaktperson för att på så sätt stärka dina möjligheter till ett självständigt liv.

En kontaktperson ger sällskap och hjälp till fritidsverksamheter genom att vara en medmänniska. Stödet från en kontaktperson ska ske regelbundet och ett vanligt upplägg är att man träffar eller pratar med sin kontaktperson en gång i veckan. Det är du och din kontaktperson som tillsammans bestämmer vad ni ska göra och när ni ska ses. Ni kan till exempel ta en fika, gå i butiker, åka på utflykt eller titta på fotboll.

Insatsen kontaktperson kan också beviljas enligt SoL där den fungerar som ett personligt stöd anpassat utifrån vad som behövs i varje enskilt fall.

Sidan uppdaterades senast: