Adoption

Från 1 januari 2021 ingår familjerätten i Gislaved i den gemensamma familjerätten som servar alla kommuninvånare inom GGVV (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryds kommuner).

Den gemensamma familjerätten i GGVV ansvarar för frågor som gäller adoption, separation, skilsmässa, samarbetssamtal, umgänge-, vårdnad- och boendefrågor.

Är man gift/sambo/registrerad partner adopterar man gemensamt. Man får även adoptera om man är ensamstående. Gemensamt är att man måste vara fyllda 18 år för att få adoptera.

Om man vill adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från socialnämnden.

Familjerättssekreterare gör, efter ansökan, en medgivandeutredning och bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt för att ta emot ett adoptivbarn. Enligt socialtjänstlagen ska den som får ett medgivande ha tillfredsställande kunskaper om barns behov generellt, de särskilda behov adoptivbarn har samt vara informerad om adoptionens innebörd.

Socialnämnden ska i övrigt i sin bedömning av blivande adoptivföräldrar se till att barnet kommer att få god vård och fostran i hemmet. En medgivandeutredning omfattar det mesta som har att göra med familjen, till exempel:

 • tidigare och nuvarande levnadsförhållanden
 • hälsotillstånd
 • livsåskådning
 • utbildning
 • ekonomi
 • eventuella barnerfarenheter och syn på fostran av barn

Medgivandeutredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i tre år.

Det finns ett antal auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet och kontakten med de aktuella länderna. Det förekommer att svenska barn lämnas för adoption men detta är mycket ovanligt.

Kontaktinformation gemensam familjerätt GGVV

Besöksadress:

Storgatan 51
331 83 Värnamo

Postadress:

Familjerätten Värnamo
331 83 Värnamo

Telefontider nybesök:

 • Måndag 08.00-09.30
 • Tisdag 13.00-14.30
 • Onsdag 08.00-09.30
 • Torsdag 13.00-14.30
 • Fredag 08.00-09.30

Sidan uppdaterades senast: