Omsorg, stöd och hjälp

Vi föds, växer upp och lever våra liv med olika förutsättningar. Våra behov ser olika ut beroende på situation och var i livet man befinner sig, och ibland kan man behöva stöd och hjälp av andra.

Gislaveds kommun erbjuder olika former av omsorg, stöd och hjälp så att alla invånare ska kunna leva ett så inflytelserikt, självständigt och bra liv som möjligt. 

Informationsfilmer

Här hittar du korta informationsfilmer om vilket stöd du kan få av kommunen. De förklarar hur du går tillväga för att ansöka om hjälp, vilket stöd kan få, och hur vi arbetar inom kommunen för att hjälpa dig på bästa sätt. Dessa filmer är riktade till dig som behöver hjälp med vård och omsorg. Fler filmer kommer att tas fram löpande för andra områden där du kan behöva stöd från oss.

Ansöka om hjälp

I filmen får du veta hur du gör för att ansöka om hjälp. Vi förklarar vad som händer när din ansökan kommer in till oss och vad som händer när du får ett beslut om stöd. Mer information hittar du på sidan ansök om hjälp.

Hjälp i hemmet

Denna film ger exempel på olika typer av stöd du kan ansöka om som utförs i ditt hem. Den förklarar också kortfattat hur du ansöker om hjälp och vad som händer sen. Även hur den kommunala hälso- och sjukvården fungerar beskrivs i denna film. Mer information hittar du på sidan Hjälp i hemmet, och kommunal hälso- och sjukvård

Vård- och omsorgsboende, korttids och växelvård

Här presenteras tre olika boendeformer som finns inom vård och omsorg. Filmen förklarar också hur du ansöker om ett boende, och vad syftet med de olika boendeformerna är. Mer information hittar du på sidan Boende, särskilda.

Sidan uppdaterades senast: