Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Med elektronisk cigarett menas en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, en patron och en tank.

Med påfyllningsbehållare avses behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

För att anmäla eller avanmäla försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, ska du som företrädare för företaget använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. I e-tjänsten fyller du sedan i uppgifter om ditt företag. Om du inte har e-legitimation kan du få en blankett skickad till dig.

Anmälan och egenkontroll

För att sälja elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan Pdf, 115.1 kB, öppnas i nytt fönster. till kommunen innan försäljningen påbörjas.

Förändringar i verksamheten, t.ex. ägarbyte, organisationsnummer eller adress, ska anmälas till kommunen utan dröjsmål. Detsamma gäller om du vill sluta sälja.

Du som bedriver detaljhandel med elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska ha en egenkontroll och se till att personalen har tillräckliga kunskaper om vad som gäller för försäljningen.

Du ansvarar för att det finns ett egenkontrollprogram Pdf, 107.7 kB, öppnas i nytt fönster. som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållares bestämmelser. Egenkontrollprogrammet ska fungera som stöd för dig själv och din personal. Egenkontrollprogrammet ska du bifoga med din anmälan.

Åldersgräns

Du eller din personal får inte sälja eller på annat sätt lämna ut e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare till någon som inte fyllt 18 år. Kassapersonal bör alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre.

Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen. De ska vara tydliga och synbara.

Du och din personal måste ha rutiner för ålderskontroll. Om du eller din personal misstänker att kunden kommer att lämna tobaksvaror till någon som inte har fyllt 18 år ska köp nekas.

Tillsyn och tillsynsavgift

Kommunen och polisen ansvarar för tillsyn över handeln med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare inom kommunen. Kommunen har ett huvudansvar och tar ut en tillsynsavgift Pdf, 189 kB, öppnas i nytt fönster. enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Om kommunen upptäcker allvarliga eller upprepade brister vid sin kontroll som inte åtgärdas får kommunen ge varning, föreläggande eller förbud att sälja e-cigaretter. Du kan också få betala böter (vite).

Sidan uppdaterades senast: