Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och/ eller alkoholdrycksliknande preparat mot betalning till allmänheten eller ett slutet sällskap behöver du ett serveringstillstånd. 

Vid frågor om serveringstillstånd, kontakta bygg- och miljöförvaltningens alkoholhandläggare via kommunens kontaktcenter 0371-81000 eller e-post kommunen@gislaved.se

Längst ner på sidan hittar du våra blanketter för serveringstillstånd.

Kommunala riktlinjer

Varje kommun ska tillhandahålla information om vad som gäller enligt alkohollagstiftningen samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.

Riktlinjerna fastställs av kommunfullmäktige och ska revideras vart fjärde år. Inför 2019 antog kommunfullmäktige reviderade riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och till slutet sällskap Pdf, 358.6 kB, öppnas i nytt fönster..

 I Gislaveds kommun kan en restaurang som serverar minst en förrätt, minst en kötträtt, minst en fiskrätt, minst ett vegetariskt alternativ (inte enbart sallad eller annat tillbehör) och minst en efterrätt anses uppfylla kravet på ett varierat utbud av maträtter från klockan 21.00 på kvällen. Grundkravet är att restaurangen ska erbjuda gästen ett varierat utbud av maträtter fram till klockan 23.00.

Om ni har frågor om riktlinjerna är ni välkomna att ta kontakt med alkoholhandläggare på bygg- och miljöförvaltningen.

Ansöka om serveringstillstånd

För att få ett serveringstillstånd behöver du skicka in en ansökan till bygg- och miljöfrövaltningen.

Det finns olika typer av serveringstillstånd att ansöka om. Välj den typ av tillstånd som passar bäst för ditt behov. Om du har ett stadigvarande serveringstillstånd kan servering ske året runt eller under en viss tid varje år. Om du har ett tillfälligt serveringstillstånd kan servering endast ske vid ett enstaka tillfälle eller under en enstaka tidsperiod upp till tre månader.

Du kan anmäla om stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd via e-tjänsterna ovan. Om du inte har möjlighet att anmäla via e-tjänst, kan kontaktcenter skicka blankett till dig.

Ett restaurangföretag kan inte ansöka om ett tillfälligt provsmakningstillstånd. Däremot kan en restaurang med ett stadigvarande serveringstillstånd arrangera provsmakning på sitt serveringsställe efter en anmälan till kommunen.

Tillfällig provsmakning riktad till allmänheten får endast genomföras av partihandlare exempelvis en grossisthandlare som handlar med stora volymer när det gäller mat och alkohol.

Tillfällig provsmakning till allmänheten, för partihandlare Pdf, 139.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnad för att ansöka om serveringstillstånd

När vi fått din ansökan skickas en faktura med ansökningsavgift till dig. Handläggningen påbörjas inte förrän du betalat fakturan. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka om din ansökan skulle avslås eftersom den ska täcka kommunens kostnader för handläggningen. Hur stor ansökningsavgiften är styrs av vilken typ av serveringstillstånd du behöver. Avgifterna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är fastställda av kommunfullmäktige.

Läs mer om kostnader och avgifter här. Öppnas i nytt fönster.

För stadigvarande serveringstillstånd tillkommer en årlig tillsynsavgift som varierar beroende på hur mycket alkoholdryck bolaget säljer i förhållande till dess totala omsättning. För tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten tillkommer en tillsynsavgift som varierar beroende på hur många tillfällen bolaget ansökt om.

Hur lång tid tar det att få ett serveringstillstånd

Vi handlägger alltid din ansökan så snabbt vi kan. Till största delen styr du hur lång tid handläggningen tar. Om du inte lämnar in de handlingar vi behöver för att handlägga ärendet kan vi inte handlägga ditt ärende. Handläggningstiden börjar inte räknas förrän kommunen fått samtliga handlingar som behövs. Handläggningstiden styrs också av vilken typ av serveringstillstånd du ansökt om eftersom det avgör vilka remissinstanser som ska kontaktas och om beslut kan fattas av tjänsteman eller om det krävs ett politiskt beslut och därmed styrs av sammanträdesschemat.

Från det att vi fått in de handlingar vi behöver för att göra en bedömning av din ansökan är vi skyldiga att fatta beslut inom fyra månader men oftast går det snabbare.

Allmänna krav för serveringstillstånd

Allmänt om ansökan om serveringstillstånd

 • Ansökan måste göras skriftligt.
 • Du måste ha fyllt 20 år.
 • Du ska visa att du är en lämplig person med hänsyn till dina personliga och ekonomiska egenskaper samt omständigheter i övrigt.
 • Du måste göra ett kunskapsprov som visar att du har kunskap om alkohollagstiftning. Kunskapsprovet är webbaserat och genomförs i kommunhuset med alkoholhandläggare. Du kan läsa mer om kunskapsprovet på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänt om serveringslokalen

Krav för stadigvarande serveringstillstånd


 • Du måste ha tillgång till ett eget kök för att tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. För stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap räcker det med att du visar att du tillhandahåller tillredd mat – vart maten lagas bestämmer du själv.
 • Du måste visa hur du har/ska finansiera restaurangen. Du ska visa var kapitalet kommit ifrån, att du haft/har tillgång till kapitalet samt att eventuell köpeskilling överförts till säljaren. Du måste också lämna in en budget för det första året som visar din plan för restaurangens utveckling.
 • Det får inte föreligga någon risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa p.g.a. serveringstillståndet.

Krav för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

 • Du måste tillhandahålla tillredd mat.
 • Du ska visa att alkoholserveringen ingår i ett evenemang som är ansvarsfullt och seriöst. Om evenemanget i huvudsak vänder sig till en ung publik är det stor återhållsamhet när det gäller serveringstillstånd.
 • Det får inte föreligga någon risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa p.g.a serveringstillståndet.
 • Du ska garantera betryggande tillsyn över serveringen. Bedömning av om det krävs ordningsvakter/ antal ordningsvakter sker i samråd med Polismyndigheten.
 • Servering av spritdryck medges bara undantagsvis.

Krav för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

För att räknas som ett slutet sällskap i alkohollagens mening krävs att det handlar om en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i en förening, ett företag eller annat sammanhang utöver den tillställning där alkoholdrycker serveras.

 • Du måste tillhandahålla tillredd mat.
 • Medlemskap ska INTE gå att lösa i dörren – annonsering om tillställningen får INTE ske.
 • Du ska veta vilka personer som kommer på din tillställning i förväg. En lista på dessa personer ska finnas.
 • Föreningen eller orsaken till sammankomsten ska ha en organisation som består av namn, stadgar och en bestående verksamhet.

Krav för uteservering

Det finns inga särskilda regler för uteservering i alkohollagen, samma regler gäller som för annan alkoholservering.

 • En uteservering måste finnas i direkt anslutning till serveringsstället eller i dess omedelbara närhet. Personalen är ansvarig att ha överblick på uteserveringen.
 • Lagad eller på annat sätt tillredd mat måste tillhandahållas under hela serveringstiden. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter.
 • Vanligaste tiden för uteservering i kommunen är från 1 april till 31 oktober.
 • Serveringstiden är vanligtvis densamma som inomhus i restaurangen men kan begränsas om det finns risk för exempelvis grannarna blir störda.
 • Du ska visa att du har rätt att använda marken av kommunen eller av privat värd en så kallad markupplåtelse. För gatumark, exempelvis trottoarer, krävs även tillstånd från Polismyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

När du fått stadigvarande serveringstillstånd

När du fått ditt serveringstillstånd får du servera alkoholdrycker i enlighet med tillståndet. Men det finns vissa saker du ska anmäla till kommunen även efter att du fått ditt serveringstillstånd. Dessa är saker som har betydelse för kommunens tillsyn som t.ex. om restaurangen ska stängas under semestern eller om du tar in en ny delägare.

 Tillsyn över tillståndshavares servering

När du fått ditt serveringstillstånd är Gislaveds kommun skyldiga att utöva tillsyn över din servering. Tillsynsarbetet delas upp på tre olika typer av tillsyn.

Förebyggande tillsyn

Kommunens arbete med information och utbildning, exempelvis utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med branschen och nätverksmöten mellan myndigheter och branschen kalls förebyggande tillsyn. Du kan också kontakta kommunen om du har frågor via telefon, mail eller möten.

Inre tillsyn

Kommunens arbete med att granska om den som har meddelats ett serveringstillstånd fortsatt uppfyller alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet kallas för inre tillsyn. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden.

Yttre tillsyn

Då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet, framför allt under kvällar och nätter, för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet med alkohollagen kalls för yttre tillsyn.

Antalet tillsynsbesök beror på den verksamhet restaurangen har. Nöjesställen får fler besök än mer renodlade matrestauranger. Inkommer tips och anmälningar samt om tillsynsärenden pågår kan det bli extra besök.

Tillsynsärende

Inre och yttre tillsyn som visar på någon form av misskötsel kan leda till att information hämtas/skickas till berörda myndigheter. Exempel på misskötsel är t.ex. att servera fulla personer och ekonomisk misskötsel (inte betala skatter och andra avgifter i tid, få upprepade betalningsuppmaningar eller ha skulder som hamnat hos Kronfogdemyndigheten).

Tillsynsärendet kan resultera i förslag om åtgärder. De åtgärder som misskötsel kan leda till är en erinran (tillsägelse), en varning eller att serveringstillståndet återkallas. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer alkohol till yngre personer kan dömmas till böter eller fängelse i högst sex år.

Tillsynsavgift

Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en tillsynsavgift av alla som har fått stadigvarande serveringstillstånd och tillfälliga serveringstillstånd.

För den som har stadigvarande serveringstillstånd tas en årlig fast avgift för tillsyn ut. Avgifterna grundas på föregående års försäljning av alkoholdrycker i förhållande till föregående års totala omsättning enligt Folkhälsomyndighetens restaurangrapport som tillståndshavaren själv fyller i varje år.

För den som har ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten tas en timavgift ut.

För tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap tas ingen tillsynsavgift ut av bygg- och miljöförvaltningen.

Servera alkoholdrycker utan serveringstillstånd

Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan servering av alkoholdrycker ske utan serveringstillstånd. Förenklat kan sägas att serveringstillstånd inte krävs om serveringen:

 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämde personer och
 2. sker utan vinstintresse och utan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av alkoholdryckerna och
 3. äger rum i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Alla tre punkterna måste vara uppfyllda samtidigt! I annat fall krävs serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker. Ta kontakt med alkoholhandläggare om du har funderingar kring ditt planerade event.

Sidan uppdaterades senast: