Företagsklimat

För kommunen är det viktigt att ha ett bra företagsklimat. Därför deltar kommunen i undersökningar som mäter bland annat myndighetservice gentemot företag och företagsklimat.

SKR Insikt

SKR Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Tillsammans med storsdagsregionerna jämförs resultaten i rapporten Öppen Jämförelse Företagsklimat.

Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för, det är bara företag som varit i kontakt med kommunen som deltar. De myndighetsområden som mäts är bygglov, miljö och hälsoskyddsärenden inkl. livsmedelstillsyn, brandtillsyn, serveringstillstånd och markupplåtelse.

De sista tre avslutande frågorna ger ett NKI, Nöjd Kund Index, som jämförs nationellt. Enkäten i övrigt utgörs av bakgrundfrågor, samt frågor inom serviceområdena: Tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Läs mer om SKRs arbete med företagsklimat på SKRs webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Öppen jämförelse Företagsklimat på SKRs webbsida Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv företagsklimat

Svenskt Näringsliv skickar varje år en enkät till 60 000 företag i Sverige för att ta temperaturen på företagsklimatet. Drygt 200 företag i kommunen samt våra kommunfullmäktigepolitiker får möjlighet att svara på enkäten. Enkäten tillsammans med statistik ger efter en särskild vägning en placering i en ranking.

Läs mer om Svenskt näringslivs företagsklimat på deras webbsida Länk till annan webbplats.


Sidan uppdaterades senast: