Sommarjobb

Letar du efter ett sommarjobb? Vi erbjuder sommarjobb i flera olika verksamheter. Nedan hittar du en beskrivning av de olika verksamheterna som söker sommarpersonal, kanske är det du som är vår nya kollega i sommar?

Hemtjänst

Välkommen till en arbetsplats som präglas av arbetsglädje, engagemang och ansvarstagande!

Hemtjänst i Gislaveds kommun består av 10 hemtjänstarbetslag. Verksamhetsledarna för varje grupp tillsammans med sina kollegor planerar själva sitt arbete. Vi tror att detta ger bättre service och arbetsmiljö. Varje morgon träffas hemtjänstens medarbetare och går igenom sina brukares behov för dagen. Många av våra brukare har hjälp flera gånger på en dag. Den geografiska närheten mellan brukarna som hör till ens egen grupp gör det lättare att gå eller cykla emellan, hjälpa en person att komma upp på morgonen och komma tillbaka för att göra sällskap till förmiddags fika.

Några av våra verksamhetsmål är delaktighet, trygghet och en arbetsmiljö som främjar hälsa och trivsel på arbetsplatsen. För att vi ska uppnå dessa mål lägger vi stort fokus på brukarens behov och önskemål. Våra brukare har berättat att trygghet för dem handlar bland annat om en bra kontinuitet i hjälpen från hemtjänsten. Vi jobbar därför för att antalet personer runt varje brukare ska vara så litet som möjligt. En annan del som vi fokuserar på är sådant som är viktigt för att vi ska trivas på jobbet. Att kunna påverka och vara delaktig som medarbetare är sådant som ger arbetsglädje och som vi tycker är viktigt.

Längtar du efter att få vara med och bidra till hemtjänstens fortsatta arbete? Sök i så fall ett sommarjobb hos oss!

 Sök jobbet här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.                


Hemtjänst natt

Som undersköterska i hemtjänst natt har du hela kommunens yta som arbetsområde. De personer vi hjälper bor i ordinärt boende, och har beviljade insatser eller trygghetslarm.

Insatser vi gör är i huvudsak omvårdnadsuppgifter, men utför även delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter.

Sök jobbet här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gruppbostad/servicebostad

Gruppbostad/Servicebostad enl LSS är till för personer med varierande funktionsnedsättningar och omvårdnadsbehov. Hos oss bor personerna över 18 år.

Du arbetar efter schema dag, kväll och helgtjänstgöring. Finns även möjlighet till nattarbete.

Arbetsuppgifter: Du kommer att arbeta utifrån de boendes genomförandeplaner och hjälpa till med allt från personlig omvårdnad till stimulerande aktiviteter t.ex. bad, promenader, bio, fika, dans, konserter mm, allt utifrån de boendes intresse & förmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt att du innehar B-körkort.

Sök jobbet här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enheten barn och unga LSS/Personlig assistans

På eneheten barn och unga LSS/Personlig assistans har vi tre olika boenden:

  • Ett korttidsboende där barn/ungdomar är hos oss kvällar, helger och lov. Detta fungerar som avlastning för vårdnadshavare
  • Ett boende för barn där barnet/ungdomen bor hos oss hela tiden.
  • Ett LSS boende för en vuxen brukare med daglig verksamhet och personlig assistans.

Vi har också två stycken personlig assistans grupper där du jobbar mot specifikt mot en brukare i hens hem.

Du arbetar efter schema dag, kväll, natt och eventuellt jour. Ensamarbete förekommer.

Du som personal i verksamheten ska tillsammans med arbetslaget organisera för att individen skall ges goda förutsättningar att utvecklas och lära i vardagen. Struktur och tydlighet är viktiga ingredienser, samt förmågan att skapa tillitsfulla relationer för att vägleda genom tydliggörande pedagogik och god omvårdnad. Målet för dig som medarbetare är att anpassa miljön utefter individens förmåga. Vi arbetar utefter genomförandeplan.

Aktiviteter som du förväntas att göra tillsammans med barnet/ungdomen/brukaren kan vara: Promenera, bada, städa och handla.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt att du innehar B-körkort.

Sök jobbet här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Psykiskt funktionsstöd

Inom verksamheten för psykiskt funktionsstöd har vi bland annat enheten Traststigen- servicebostad, boendestödsenheten, träffpunkten Solen på Gislow samt Kooperativet Rallarna. som är en bostad med särskild service samt boendestöd i ordinärt boende. Målgruppen för enheten är personer som har en psykisk ohälsa som påverkar olika livsområden och till följd av detta har behov av stöd. På vår enhet arbetar vi stödjande och motiverande för att personen vi möter skall vara så självständig som möjligt utifrån sina förutsättningar och förmåga.

På enheten för boendestöd arbetar vi också med att stötta personer som har en LSS tillhörighet med insatserna ledsagning och avlösarservice. Detta innebär att vi följer med personen på fritidsaktiviteter eller avlöser anhöriga i hemmet. inom detta område möter vi personer i alla åldrar.

I dina arbetsuppgifter ingår att stötta personen i sitt hem med hushållssysslor, att vara med på aktiviteter utanför hemmet, medicinhantering, stötta personen i kontakter med professionella och anhöriga/god män/förvaltare, stödjande samtal, struktur, organisering och motivering. Dokumentation i kommunens verksamhetssystem är en del av vårt arbete.

I boendestödet arbetar vi dag, kväll och till viss del helger. Behovet hos personen som vi möter styr våra arbetstider. På enheten Traststigen arbetar vi enligt schemalagd arbetstid, dag, kväll, natt och helger.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt att du innehar B-körkort.

Sök jobbet här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personlig assistans

Vad du gör som personlig assistent är olika beroende på vem du jobbar hos. Gemensamt för alla personliga assistenter är att den person du arbetar hos, med din hjälp, ska kunna leva ett självständigt liv efter sina egna mål och önskemål. Den aktuella tjänsten innebär att arbeta med flera olika brukare med olika fysiska funktionsnedsättningar. På vissa arbetsplatser behöver du kunna ta mycket ansvar och initiativ och på andra ska du bara vara händer och fötter.

Arbetet är schemalagt vilket innebär att du kan få jobba kvällar, helger och nätter.

Sök jobbet här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Korttidsvård och hemtagningsteam

Korttidsvården består av 16 korttidsplatser där alla våra boenden är hos oss under en kortare tid för att med hjälp av rehabiliterande insatser återhämta sig inför återgång till ordinärt boende. Vi är ett team som består av rehab, biståndshandläggare, sjuksköterskor och undersköterskor. Teamet arbetar utifrån den enskildes behov och målsättning.

I arbetet ingår också att dokumentera, använda tekniska hjälpmedel i arbetet och samverkan i team med övrig personal.

Sök jobbet här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vård och omsorgsboende

Sommarvikarie med eller utan erfarenhet? Hos oss får du ett omväxlande och stimulerande arbete.

Vi arbetar med personcentrerad omvårdnad där god vård och omsorg anpassas individuellt utifrån den äldres behov. Genom att uppmuntra till självständighet och delaktighet är du med och skapar en meningsfull vardag. Du stödjer och utför insatser som är planera tillsammans med den äldre, det kan vara omvårdnad, praktiska sysslor, aktiviteter, utevistelse och mycket mer.

Du som söker är flexibel och har kunskaper i svenska, både tal och skrift. Störst vikt läggs vid personlig lämplighet men har du vårdutbildning eller liknande är det självklart ett plus.

Läs mer om våra Vård- och omsorgsboenden på sidan Äldreboende.

Sök jobbet här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: