bild på personer som cyklar och en pappa som matar ett barn

Tillgänglighet, mångfald och jämställdhet

I kommunen arbetar vi för att så många som möjligt av invånarna ska kunna inkluderas i allt som sker, oavsett funktionshinder, etnisk bakgrund eller kön. I kommunen arbetar vi med tillgänglighet, jämställdhet och mångfald både i den dagliga verksamheten och när vi planerar för framtiden.

Tillgänglighet

Personer med funktionsvariation definieras som personer med fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar.

Läs mer och tillgänglighet i den fysiska miljön och enkelt avhjälpa hinder

Läs mer om bostadsanpassning

Läs mer om parkeringstillstånd

Mångfald

Mångfald innebär att alla människors lika rättigheter och möjligheter gynnas - oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

Kommunen arbetar för att all verksamhet i möjligaste mån ger alla oavsett bakgrund, den hjälp och det stöd de behöver för att kunna vara aktiva i samhället och förstå information om den samhällsservice de behöver.

Jämställdhet

Jämställdhet innebär jämlikhet mellan kvinnor och män. Vi arbetar i all verksamhet aktivt för ett jämställt perspektiv och genomför åtgärder som behövs för att alla behandlas jämställt.

Jämställdhet skapar värden för den sociala, miljömässiga och ekonomiska utvecklingen och det bidrar till en hållbar utveckling.

Läs mer om tillgänglighet och delaktighet på på Myndigheten för delaktighet, MFDs hemsida Länk till annan webbplats.

Integration

Integration kan ses utifrån många områden och alla har sin egen uppfattning om vad integration är. Historiskt har kommunen haft en stor invandring som bidragit till kommunens starka utveckling och att vi idag är en av Sveriges industritätaste regioner. En lyckad integration är en viktig del i denna utveckling.

Läs mer om vilket stöd du som invandrare kan få i Gislaveds kommun

Integration är en viktig del i kommunens arbete med social hållbarhet och hållbar utveckling. För att ta ett samlat grepp kring hållbarhetsfrågor har kommunen en strategi för hållbar utveckling. Läs mer om detta på sidan om strategi för hållbar utveckling

Sidan uppdaterades senast: