Projekt och samarbeten

För att kommunen ska kunna utveckla sina verksamheter är det viktigt att vi samverkar med andra aktörer. På denna sida hittar du information om en del av de projekt, nätverk och samarbeten som kommunen driver eller på annat sätt är delaktig i.

EU-projekt i kommunen

EU-medlemskapet har skapat möjligheter för svenska kommuner att arbeta med olika utvecklingsprojekt med hjälp av finansiering genom EU-program. Kommun är med i olika EU-projekt med syfte att förverkliga kommunens planer samt skapa kontakter och möjligheter för erfarenhetsutbyte i gemensamma frågor. Projekten handlar om allt ifrån att bygga en lekplats till stora innovationsprojekt tillsammans med näringslivet.

I dagens samhälle är externfinansiering av kommunens projekt en nödvändighet för att kunna bedriva tillväxt- och utvecklingsarbete.  Kommun arbetar med delfinansiering av projekt via externa parter som EU-fonder och statliga bidrag. Exempel är Tillväxtverket, Europeiska socialfonden, Naturvårdsverket, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen Jönköpings län och Energimyndigheten.

Projekt kring näringsliv och arbete

I kommunen pågår även många projekt kring näringsliv och arbete i samverkan mellan olika aktörer. Projekten drivs av kommunstyrelseförvaltningen, arbetsmarknadsorganisationen eller kommunens näringslivsbolag Enter Gislaved AB.

Sidan uppdaterades senast: