Planer och styrdokument

En mängd lagar och förordningar styr kommunernas verksamhet. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Men kommunerna har givetvis även utrymme att utforma egna styrdokument för hur de många olika verksamheterna ska bedrivas, anpassade efter sina lokala förhållanden.

Sidan uppdaterades senast: