Sammanträdesdagar 2021

Här kan du se när kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna har sammanträden under år 2021.

Kommunfullmäktiges sammanträden öppna för allmänheten

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, och hålls alltid i kommunhuset i Gislaved. I princip startar alla fullmäktigemöten klockan 18.30, men det finns ett par undantag enligt följande

  • 20 maj börjar sammanträdet klockan 09.00
  • 18 november börjar sammanträdet klockan 10.00
  • 9 december börjar sammanträdet klockan 17.00
  • Samtliga andra möten startar klockan 18.30

Kommunen videosänder även samtliga kommunfullmäktigemöten på vår webbplats, om du hellre vill följa sändningen på distans.


Sammanträdesdagar, januari-juni

Politiskt organ

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Kommunfullmäktige 

januari

26

februari

25

mars

25

april

22

maj 

20

juni

14

Kommunstyrelsen

januari

13, 27

februari

10, 17, 24

mars

10, 24

april

7, 21

maj

5, 19

juni

2, 16

Barn- och utbildningsnämnden

januari

26

 februari

16

inget i

mars

april

6

inget i

maj

juni

15

Bygg- och miljönämnden

inget i

januari

februari

2

mars

2, 30

april 

27

maj

25

juni

22

Fastighet- och servicenämnden

januari

20

februari

17

mars

31

april

28

inget i

maj

juni

16

Fritid- och folkhälsonämnden

januari
27

februari 

17

inget i

mars

april

7

maj 

19

juni

23

Kulturnämnden

januari

25

februari

15

mars

29

inget i

april

maj

17

juni

21

Socialnämnden

januari

19

februari

16

inget i

mars

april

6

maj 

18

juni

22

Teknisk nämnd

inget i

januari

februari

16

mars

16

april

13

maj

11

juni

8

Räddningsnämnd

januari

11

februari

4

inget i

mars

april

1

inget i

maj 

juni

2

Överförmyndarnämnd

januari

29

februari

12

mars

26

inget i

april

inget i

maj

juni

18


Sammanträdesdagar, juli-december

Politiskt organ

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Kommunfullmäktige

inget i

juli

augusti

26

september

23

oktober

28

november

18

december

9

Kommunstyrelsen

inget i

juli

augusti

11, 25

september

8, 22

oktober

6, 20

november

3, 17, 24

december

8

Barn- och utbildningsnämnden

inget i

juli

inget i

augusti

september

7

inget i

oktober

november

2

december

14

Bygg- och miljönämnden

inget i

juli

augusti

31

september

28

oktober

26

november

23

december

14

Fastighet- och servicenämnden

inget i

juli

inget i

augusti 

september

1, 29

oktober

 27

inget i
november

december

15

Fritid- och folkhälsonämnden

inget i

juli

inget i

augusti

september

7

inget i

oktober

november

3

december

15

Kulturnämnden

inget i

juli

inget i

augusti

september

6

inget i

oktober

november

2

december

20

Socialnämnden

inget i

juli

inget i

augusti

september

7

inget i

oktober

november

2

december

14

Teknisk nämnd

inget i

juli

inget i

augusti

september

7

oktober

5

november

2

december

7

Räddningsnämnd

inget i

juli

augusti

31

inget i

september

oktober 

26

inget i

november

december 

8

Överförmyndarnämnd

inget i

juli

inget i

augusti

september

3

oktober

29

inget i

november

december

17