Rådet för social hållbarhet

I december 2020 togs beslut om att ersätta Rådet för social hållbarhet med ett råd för hållbar utveckling.

Rådet för social hållbarhet är ett samverkansorgan till kommunstyrelsen. Det har tillsatts eftersom en bred samverkan och en arena där vi tillsammans kan enas om vilka frågor, prioriteringar och riktningar är avgörande för en social hållbar utveckling i kommunen.

Rådet har funnits sedan 2015 och arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter, trygghet, folkhälsa och integration. Målet är att arbeta långsiktigt med social hållbarhet där dessa områden vävs ihop och kan växla upp varandra. Funktioner inom kommunens organisation, företrädare för externa myndigheter och företrädare för arbetsmarknadens parter ska vara representerade i rådet.

Ett socialt hållbart samhälle kännetecknas exempelvis av att alla människors grundläggande behov tillgodoses, att de mänskliga rättigheterna säkerställs och att alla människor inkluderas oavsett utbildning- och inkomstnivå, kön, sexuell läggning, trosuppfattning, funktionsnedsättning och så vidare.

Dessa funktioner ingår i rådet för social hållbarhet

 • Arbetsförmedlingen
 • AB Gislavedshus
 • Försäkringskassan
 • Enter Gislaved AB
 • Kommunstyrelsens ordförande
 • Kommunstyrelsens andre vice ordförande
 • Kommundirektör
 • Kommunens vårdcentraler
 • Kriminalvården
 • Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • Polisen
 • Region Jönköpings län
 • Representant från studieförbunden i kommunen
 • Smålandsidrotten

Sidan uppdaterades senast: 2020-12-22