Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att samordna, utveckla och leda verksamheten inom vård- och omsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Det åligger nämnden att svara för hälso- och sjukvårdsinsatser i det särskilda boendet, ordinärt boende och vid dagverksamheterna. Det är även socialnämndens uppgift att lägga fast en målsättning på kort och lång sikt för hur verksamheten ska utvecklas.

Det är socialnämndens övergripande målsättning att:

  • Barn och ungdomar ska växa upp under goda och ordnade förhållanden.
  • Äldre människor ska kunna leva och bo självständigt samt ha tillgång till den service och omvårdnad som deras situation kräver.
  • Människor med såväl fysiska som psykiska funktionsnedsättningar kan deltaga i samhällets gemenskap och leva som andra.
  • Människor med missbruksproblematik får vård och stöd samt möjlighet till förebyggande insatser.

Socialnämndens ledamöter

Inga-Maj Eleholt (C) ordf

Inga-Maj Eleholt (C) ordf

Jörg Neumann (M) 1:e vice ordf.

Jörg Neumann (M) 1:e vice ordf.

Kjell Thelin (S), 2:e vice ordf.

Kjell Thelin (S), 2:e vice ordf.

Kenneth Magnusson (C)

Kenneth Magnusson (C)

Mona Almborg (C)

Mona Almborg (C)

Staffan Sjöblom (M)

Staffan Sjöblom (M)

Emanuel Larsson (KD)

Emanuel Larsson (KD)

Carolina Hall (C)

Carolina Hall (C)

Kian Anderson (WeP)

Kian Anderson (WeP)

Jessica Malmgren Flod (S)

Jessica Malmgren Flod (S)

Pelle Gullberg (S)

Pelle Gullberg (S)

Foto saknas

Marie Cnattingius (S)

Mona Bergqvist (V)

Mona Bergqvist (V)

Foto saknas

Linda Petersson (SD)

Anders Gustafsson (SD)

Anders Gustafsson (SD)

Sidan uppdaterades senast: