Försäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper. Försäkringen gäller endast vid olycksfall och inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk.

Egendom som inte tillhör kommunen, exempelvis glasögon eller annan privat egendom, omfattas inte av kommunens försäkringsskydd.

Anmälan om skada

Skada anmäls direkt på försäkringsbolagets webbplats.länk till annan webbplats
Välj "Person" för att komma till "Kommunolycksfall".

Försäkringsnummer: 322972-4.2

Blankett för skadeanmälan.PDF

Kontaktinformation (direktkontakt)

Vid frågor om olycksfallsförsäkringen, kontakta:
Protector Försäkring
Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Postadress:
Protector Försäkring, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Läs om försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring som gäller från och med 1 januari 2020.PDF

Läs om försäkringsvillkor för olycksfallsförsäkring som gäller från och med 1 juli 2019.PDF

Sidan uppdaterades senast: 2021-03-31