Lokalsamtal i Reftele

Tisdag den 16 november kl. 18.00 välkomnar vi invånare i Reftele med omnejd till lokalsamtal i Föreningsgården i Reftele.

Träffen är ett led i kommunens satsning på medborgardialog och under mötet deltar politiker och tjänstepersoner. Vi kommer bland annat diskutera diskutera hur vi tillsammans kan utveckla bygden utifrån den enkät ni har möjlighet att fylla i nedan.

Enkät

Nu behöver vi er hjälp att besvara frågor för att kunna förbereda träffen på bästa sätt. Vi vill att du besvarar enkäten senast 7 november.

Besvara enkäten Länk till annan webbplats.

Enkäten inehåller frågorna:

  • Vad är den främsta tillgången och största utmaningen i er bygd?
  • Har ni några idéer på hur er bygd skulle kunna utvecklas och bli mer attraktiv?
  • Vad skulle ni själva vilja göra för att utveckla er bygd?
  • Vad ser du att kommunen skulle kunna hjälpa till med för utveckla er bygd?

Välkommen till lokalsamtal i Föreningsgården i Reftele kl 18:00.

Anmälan

För fikats skull vill vi att du anmäler dig senast 10 november via den här länken Länk till annan webbplats., eller ring Kontaktcenter på 0371-810 00. Ange eventuell specialkost.

Sidan uppdaterades senast: