Våtmarken vid Gislaveds avloppsreningsverk

Kommunalt avlopp

I Gislaveds kommun finns 9 allmänna avloppsreningsanläggningar som renar totalt 5,2 miljoner m3 vatten varje år. I kommunen finns 28 mil spillvattenledning (inkl. kombinerad ledning) och 21 mil dagvattenledning. En kombinerad ledning är en gemensam ledning för dag- och spillvatten.

De allmänna avloppsreningsanläggningarna behandlar spillvatten, dagvatten från de delar av ledningsnäten som är kombinerade, dräneringsvatten och inläckande vatten. Det vatten som tillkommer genom kombinerade ledningar och inläckage benämns tillskottsvatten.

Det vanligaste materialet i de befintliga avloppsledningarna är betong även om nya ledningar som läggs idag är av plast. För att transportera det förorenade vattnet till reningsanläggningarna nyttjas självfall så långt det går men ibland behöver vattnet pumpas för att komma vidare i systemet. I dagsläget finns ett fyrtiotal pumpstationer för att leda vattnet vidare från olika lågpunkter i systemet.

Vad får man spola ner i avloppet?

Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten. Att spola ner annat orsakar problem i avloppsledningarna, avloppsreningsverken och miljön

Affisch med de 5 vanligaste fulspolningarna, bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops.
  • Kemikalier och giftiga ämnen ska lämnas in på närmaste miljöstation.
  • Fasta föremål kan orsaka stopp i avloppsledningarna, de ska slängas i soporna.
  • Läkemedel ska lämnas in till apotek för att de inte ska spridas i vår miljö.
  • Olja/fett kan orsaka stopp i ledningsnätet då det kyls ner och bygger på inuti ledningarna. Därför ska det samlas upp och lämnas in på närmaste miljöstation.Biomull

Avloppsslammet som bildas i reningsverken blandas med torv och sand och komposteras till biomull. Denna kan användas som jordförbättring till gräsmattor och rabatter. Vi rekommenderar dock inte att använda biomullen i köksträdgårdar, då den kan innehålla tungmetaller som tyvärr följer med avloppsvattnet från industrier och hushåll.

Biomullen finns normalt att hämta vid Gislaveds avloppsreningsverk. Under dagtid på vardagar går det oftast att få hjälp med lastning om du ringer innan, övrig tid är det lastning för hand som gäller. Kontakta kommunen för ytterliga information.

Felanmälan

Om det blir stopp i avloppet eller om det rinner ut väldigt långsamt bör det kollas upp. Gör en felanmälan avlopp Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: