Webbföreläsning kolinlagring för klimatet

Se den webbsända föreläsningen där du lär dig mer om planetära gränser, kolets kretslopp, biokol och regenerativt jordbruk.

Föreläsningen gjordes för att uppmärksamma Earth hour och är ett samarbete mellan Gislaveds kommun, LRF, Stora Segerstad naturbrukscentrum och Länsstyrelsen i Jönköping.

Sidan uppdaterades senast: 2021-04-06