Filmen Fokus Hållbarhet

För kommunen är hållbarhet viktigt. Med denna film vill vi visa vad hållbarhet är genom att lyfta de tre olika dimensionerna av hållbarhet: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska.  

I ett hållbart samhälle är alla tre dimensioner lika viktiga och de samspelar och inverkar på varandra. I filmen har vi exemplifierat dimensionerna med att fokusera på entreprenörskap, barns rättigheter och hållbar energi.

Det samhälle vi tillsammans skapar, formar framtiden för kommande generationer. Därför är det extra viktigt för oss i kommunen att ha fokus på hållbarhet.  

Sidan uppdaterades senast: