Samhällsutveckling och hållbarhet

Kommunen jobbar för att nå en långsiktigt hållbar utveckling. Här kan du läsa om kommunens strategiska miljö- och klimatarbete, aktuella samhällsutvecklingsprojekt och hållbar utveckling.

Centrumutveckling

Vi tror på att öppna, levande och mångfasetterade centrum i våra orter gynnar hela kommunen, att det behövs för att hela kommunen ska må bra och fortsätta att växa och utvecklas. Genom en rad både enskilda och gemensamma satsningar från kommunen, tillsammans med dig som invånare och andra aktörer, vill vi skapa mer levande och välkomnande centrum.

Läs mer om pågående centrumutvecklingsprojekt på sidan om Centrumutveckling

Hållbar utveckling

En hållbar utveckling är allas ansvar. I kommunen arbetar vi med strategiska hållbarhetsfrågor inom flera områden och på olika sätt. Vi anordnar även aktiviteter med fokus på hållbarhet.

Läs mer om hållbarhetsarbetet på sidan om hållbar utveckling

Klimat och miljö

I kommunen arbetar vi med strategiska miljöfrågor inom en mängd områden och på flera sätt. Det handlar bland annat om om klimat- och energifrågor, avfall och naturresurser, nationella miljömål, globala målen för hållbar utveckling och naturvård.

Läs mer på sidan om klimat och miljö

Läs mer om tips för att minska ditt avfall


Sidan uppdaterades senast: