Buller

Ljud kan uppfattas väldigt olika av människor. Vad som upplevs som buller kan bero på vad som är orsaken till ljudet, hur känslig personen är eller vart man är och omständigheterna kring när man hör ljudet.

Vanliga källor till buller är trafiken, industrier, fläktar eller transporter. Men buller kan också uppstå inne i ett hus, till exempel från grannar, tvättstugan eller ventilationen.

När man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar utgår man oftast från gällande riktvärden. Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Vad säger lagen om buller?

Buller i bostäder och från industrier regleras i miljöbalken. Finns det en risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön kan fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren behöva utföra åtgärder för att förhindra skada.

Fastighetsägaren och verksamhetsutövaren är också de som får utföra och bekosta bullermätningar och utredningar om tillsynsmyndigheten anser att det är nödvändigt. Om en bullermätning behöver göras sker det alltid med stängda fönster och dörrar

Störs du av buller?

Du som bor i lägenhet ska i första hand vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Försök att beskriva ljudet så noggrant och sakligt som du kan, när på dygnet du hör det och varifrån du uppfattar att det kommer. Försök att vara så tydlig som möjligt i din beskrivning, det gör det lättare för fastighetsägaren att hitta orsaken. Om du inte blir hjälpt av din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening kan du kontakta Bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun. Bygg- och miljöförvaltningen kan då, i de fall det är nödvändigt, ställa krav på åtgärder för att minska bullerstörningen.

Är det trafiken som stör ska du vända dig till Trafikverket när det gäller de statliga vägarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Om det är trafiken på de kommunala vägarna som stör, är Gislaveds kommun ansvarig för åtgärder.

Alla måste visa hänsyn

Bor man i en hyresrätt måste man följa lagen. I jordabalken står det att en hyresgäst ska se till att de inte utsätter sina grannar för oväsen eller andra störningar.

Grannar som ofta har högljudda fester eller spelar hög musik är exempel på vanliga störningar. Dessa störningar kan vara mycket påfrestande. För att få hjälp är det bäst att du vänder dig till hyresvärden eller bostadsrättsföreningen, eftersom det är svårt för en myndighet för att lösa problemet. Det allra bästa är om du och grannen kan lösa det själva.

Den som äger en bostadsrätt är enligt bostadsrättslagen skyldig att "bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset". Det betyder att man måste ta hänsyn till övriga boende i föreningen och vårda sin lägenhet och gården utanför. Alla måste också rätta sig efter de särskilda regler som bostadsrättsföreningen har bestämt.

Trafikbuller har oftast negativ effekt på människor. Vår hälsa och livskvalitet påverkas genom att vardagliga aktiviteter som sömn, vila, återhämtning och utevistelse störs eller hindras. Pågår detta en längre tid kan det skapa irritation och stress.

Sidan uppdaterades senast: