Kalkspridning vår 2022

Kalkning av sjöar och våtmarker i Gislaveds kommun våren 2022.

Kalkning av kommunens sjöar och våtmarker våren 2022 är klar.


Såväl båt- som helikopterspridning är slutförd och kalken ger nu positiva effekter på våra sjöar och vattendrag.

Kalkningsmedel utgörs i sjöar av kalkstensmjöl vid båtspridning eller den damningsfria produkten optimix, vid helikopterspridning, som består av en blandning av kalkgranuler, kalkstensmjöl och fukt. På våtmarker endast optimix.

Vårspridning av kalk sker  i sjöar och på våtmarker i nedanstående åtgärdsområden.

Numren tillsammans med områdesnamnet är länets identifikation på områdena. Det gör det lättare för dig som vill ha ytterligare information att hitta rätt på länsstyrelsens webbplats. 

05 Storasjön

Store-malen, Illeråsasjön.

07 Yxabäcken

Arvidabosjön, Skivebosjön.

10 Bolån

Hurven, Kroksjön, Stora Askaken.

12 Flinterydsbäcken

Tunnerbohultasjön, Larsbosjön.

13 Bäckåsabäcken

Siggasjön, Försjön.

14 Hensjön

Eldsjön.

24 Radan

Rasjön, Rakalven, Stengårdshultasjön.

33 Flankabäcken

Skjutsebosjön.

43 Lillån

Smörhultasjön.

70 Lillån

Flahultasjön.

För mer information om kalkning i Gislaveds kommun kontakta
Gunnar Gustavsson, telefon 0371-811 04

Sidan uppdaterades senast: