Draven, naturreservat

Naturreservatet Draven ligger ca 10 km norr om Sunnaryds färjeläge vid sjön Bolmen och är ett av Sveriges intressantaste fågelområden.

Sjön har restaurerats för att återfå sin karaktär av slättsjö med översvämningar i gammalt kulturlandskap. Den är nu en viktig häckningsplats för en lång rad fåglar, främst änder och vadare. Bland de mest kända är sångsvanen, som började häcka här redan 1958. Andra arter som setts vid Draven är trana, grågås, rödbena med flera.

Vid sjön finns två stycken fågeltorn vilket underlättar för dig som vill fågelskåda. Vill man gå runt delar av eller hela sjön finns en spångad led att gå på.

Sidan uppdaterades senast: