Bilden visar två orter och en regnbåge.

Illustration: Vecteezy.com

Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp

Kommunen arbetar fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp. En FÖP redovisar den framtida mark- och vattenanvändningen, cirka tio år framåt i tiden. Det innebär att vi planerar mot år 2035. Arbetet med FÖP Gislaved och Anderstorp inleddes våren 2020 och beräknas bli klart under 2022.

Tidiga dialoger om orternas framtid

En viktig del i planarbetet är att i ett tidigt skede lyssna in vad kommunens invånare, föreningar, näringsliv med flera tycker om orternas framtid. Därför anordnades under hösten 2020 dialoger med bland annat barn och ungdomar. På grund av coronapandemin fick dialogerna med invånare, föreningar och näringsliv ställas in och de som ville kunde i stället lämna synpunkter i ett digitalt frågeformulär.

Just nu arbetar vi med att sammanställa alla inkomna synpunkter och sammanställningen kommer under våren att publiceras på denna webbsida.

Tack till alla som lämnat synpunkter! Era åsikter är värdefulla och hjälper oss att planera tätorternas framtid.

Vad händer med dina synpunkter?

Samtliga synpunkter sammanställs i en rapport som under våren 2021 kommer att finnas tillgänglig på gislaved.se/föplänk till annan webbplats

Efter analys av synpunkterna kommer ett samrådsförslag att tas fram under våren och sommaren 2021. Samråd om planförslaget beräknas till hösten 2021, då du återigen får chans att lämna synpunkter.

Granskning av planförslaget beräknas till våren 2022. Även då har du chans att lämna synpunkter.

Planen beräknas antas av kommunfullmäktige under sommaren 2022.

Sidan uppdaterades senast: 2021-01-11