Fördjupning av översiktsplanen för Reftele

Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Reftele antogs av kommunfullmäktige den 17 juni 1998 (Kf § 62).

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att FÖP:en är inaktuell i vissa delar.

Kommunstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan under nästa mandatperiod. I den ska Reftele ingå.

Fördjupningen av översiktsplanen för Reftele gäller fram till dess att en ny översiktsplan blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.


Sidan uppdaterades senast: